• Rhodium dihydride (RhH(2)) with high volumetric hydrogen density, Li Bing; Ding Yang; Kim Duck Young; Ahuja Rajeev; Zou Guangtian; Mao Ho-Kwang:, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(46), 18618-18621, NOV 15
 • Predicted Novel High-Pressure Phases of Lithium, Lv Jian; Wang Yanchao; Zhu Li; Ma Yanming, Physical Review Letters, 106(1), 015503, DOI:10.1103/PhysRevLett.106.015503, JAN 7 2011, IF=7.621
 • Substitutional Alloy of Bi and Te at High Pressure, Zhu Li; Wang Hui; Wang Yanchao; Lv Jian; Ma Yanmei; Cui Qiliang; Ma Yanming; Zou Guangtian, Physical Review Letters, 106(14), 145501, 10.1103/PhysRevLett.106.145501, APR 8 2011, IF=7.621
 • The Study of Structural Transition of ZnS Nanorods under High Pressure, Li Zepeng; Liu Bingbing; Yu Shidan; Wang Jinhua; Li Quanjun; Zou Bo; Cui Tian; Liu Zhenxian; Chen Zhigiang; Liu Jing, Journal of Physical Chemistry C, 115(2), 357-361, JAN 20 2011, IF
 • High-Pressure Studies on CeO(2) Nano-Octahedrons with a (111)-Terminated Surface, Liu Bo; Yao Mingguang; Liu Bingbing; Li Zepeng; Liu Ran; Li Quanjun; Li Dongmei; Zou Bo; Cui Tian; Zou Guangtian; Liu Jing; Chen Zhiqiang, Journal of Physical Chemistry C, 1
 • First-Principles Calculations on the LiMSO(4)F/MSO(4)F (M = Fe, Co, and Ni) Systems, Cai Yongmao; Chen Gang; Xu Xiaoguang; Du Fei; Li Zhe; Meng Xing; Wang Chunzhong; Wei Yingjin, Journal of Physical Chemistry C, 115(14), 7032-7037, APR 14 2011, IF=4.520
 • Pressure-Induced Phase Transitions of C(70) Nanotubes, Liu Dedi; Yao Mingguang; Wang Lin; Li Quanjun; Cui Wen; Liu Bo; Liu Ran; Zou Bo; Cui Tian; Liu Bingbing; Liu Jing; Sundqvist Bertil; Wagberg Thomas, Journal of Physical Chemistry C, 115(18), 8918-8922
 • Rotator Phases of n-Heptane under High Pressure: Raman Scattering and X-ray Diffraction Studies, Ma Chunli; Zhou Qiang; Li Fangfei; Hao Jian; Wang Jingshu; Huang Liyin; Huang Fengxian; Cui Qiliang, Journal of Physical Chemistry C, 115(37), 18310-18315, SE
 • Atomistic Design of High Thermoelectricity on Si/Ge Superlattice Nanowires, Chen Xin; Wang Ziwei; Ma Yanming, Journal of Physical Chemistry C, 115(42), 20696-20702, OCT 27 2011, IF=4.520.
 • Electrical Transport Properties of SnO under High Pressure, Zhang Junkai; Han Yonghao; Liu Cailong; Ren Wanbin; Li Yan; Wang Qinglin; Su Ningning; Li Yuqiang; Ma Boheng; Ma Yanzhang; Gao Chunxiao, Journal of Physical Chemistry C, 115(42), 20710-20715, OCT
 • Design an Effective Solution for Commercial Production and Scientific Research on Gem-Quality, Large, Single-Crystal Diamond by High Pressure and High Temperature, Han Qi-Gang; Liu Bao; Hu Mei-hua; Li Zhan-chang; Jia Xiao-Peng; Li Ming-Zhe; Ma Hong-An; Li
 • Synthesis and Characterization of New "BCN" Diamond under High Pressure and High Temperature Conditions, Liu Xiaobing; Jia Xiaopeng; Zhang Zhuangfei; Zhao Ming; Guo Wei; Huang Guofeng; Ma Hong-an, Crystal Growth & Design, 11(4), 1006-1014, APR 2011, IF=4.
 • Crystal Growth and Characterization of Diamond from Carbonyl Iron Catalyst under High Pressure and High Temperature Conditions, Liu Xiaobing; Jia Xiaopeng; Zhang Zhuangfei; Li Yong; Hu Meihua; Zhou Zhenxiang; Ma Hong-an, Crystal Growth & Design, 11(9), 38
 • La(0.7)Ca(0.3)CrO(3)-Ce(0.8)Gd(0.2)O(1.9) composites as symmetrical electrodes for solid-oxide fuel cells, Zhang Yingchun; Zhou Qingjun; He Tianmin, Journal of Power Sources, 196(1), SI76-83, JAN 1 2011, IF=4.283
 • Double-perovskites YBaCo(2-chi)Fe(chi)O(5+delta) cathodes for intermediate-temperature solid oxide fuel cells, Xue Jingfeng; Shen Yu; He Tianmin, Journal of Power Sources, 196(8), SI3729-3735, APR 15 2011, IF=4.283
 • SrCo(1-y)Ti(y)O(3-delta) as potential cathode materials for intermediate-temperature solid oxide fuel cells, Shen Yu; Wang Fang; Ma Xin; He Tianmin, Journal of Power Sources, 196(18), SI7420-7425, SEP 15 2011, IF=4.283
 • Performance of double-perovskite Sr(2-x)Sm(x)MgMoO(6-delta) as solid-oxide fuel-cell anodes, Zhang Leilei; He Tianmin, Journal of Power Sources, 196(20), 8352-8359, OCT 15 2011, IF=4.283
 • Low temperature properties of the Li[Lia(2)Co(0.4)Mn(0.4)]O(2) cathode material for Li-ion batteries, Li Zhe; Wang Yuhui; Bie Xiaofei; Zhu Kai; Wang Chunzhong; Chen Gang; Wei Yingjin, Electrochemistry Communications, 13(9), 1016-1019, SEP 2011, IF=4.282.
 • One-step synthesis of coaxial Ag/TiO(2) nanowire arrays on transparent conducting substrates: Enhanced electron collection in dye-sensitized solar cells, Sun Meiling; Fu Wuyou; Yang Haibin; Sui Yongming; Zhao Bo; Yin Guangchao; Li Qian; Zhao Hui; Zou Guan
 • Nanostructured GDC-impregnated La(0.7)Ca(0.3)CrO(3-delta) symmetrical electrodes for solid oxide fuel cells operating on hydrogen and city gas, Zhang Yingchun; Shen Yu; Du Xiaobo; Li Jixue; Cao Xuejing; He Tianmin, International Journal of Hydrogen Energy
 • 本页20条记录 共44条记录 9 7 3 1 2 3 4 8 : 第1页 共3页
  校内办公
  wlxy
  基金委
  科技部
  教育部
  版权所有:吉林大学超硬材料国家重点实验室 CopyRight2012-2013