• Enhanced ammonia sensing performances of Pd-sensitized flowerlike ZnO nanostructure, Zeng Yi; Lou Zheng; Wang Lili; Zou Bo; Zhang Tong; Zheng Weitao; Zou Guangtian, Sensors and Actuators B-Chemical, 156(1), 395-400, AUG 10 2011, IF=3.368
 • Rapid and selective H(2)S detection of hierarchical ZnSnO(3) nanocages, Zeng Yi; Zhang Kan; Wang Xingli; Sui Yongming; Zou Bo; Zheng Weitao; Zou Guangtian, Sensors and Actuators B-Chemical, 159(1), 245-250, NOV 28 2011, IF=3.368
 • High toluene sensing properties of NiO-SnO(2) composite nanofiber sensors operating at 330 degrees C, Liu Li; Zhang Yu; Wang Guoguang; Li Shouchun; Wang Lianyuan; Han Yu; Jiang Xiaoxue; Wei Aiguo, Sensors and Actuators B-Chemical, 160(1), 448-454, DEC 15
 • Continuous wave stimulated Raman scattering of benzene by fluorescence enhancement in hollow fused silica fiber, Men Zhiwei; Qu Guannan; Fang Wenhui; Sun Xiuping; Cao Anyang; Li Zuowei; Sun Chenglin; Gao Shuqin; Lu Guohui, Journal of Raman Spectroscop
 • 本页4条记录 共44条记录 9 7 3 1 2 3 4 8 : 第3页 共3页
  校内办公
  wlxy
  基金委
  科技部
  教育部
  版权所有:吉林大学超硬材料国家重点实验室 CopyRight2012-2013